Matkastipendi

Työsuojelurahasto myöntää matkastipendejä tukeakseen työelämän tutkijoiden ja kehittäjien mahdollisuutta esitellä suomalaista tutkimusta kansainvälisissä konferensseissa ja saada palautetta omasta työstään.

Samalla tutkijat ja kehittäjät voivat luoda yhteistyöverkostoja aihepiiristä kiinnostuneiden kesken ja tuoda uusia ideoita ja näkökulmia suomalaiseen työelämän tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Tutustu lisäksi yleisohjeisiin

Tutustu myös stipendien yleisohjeisiin ennen hakemuksen kirjoittamista ja lähettämistä.

Varmista ennen hakemuksen lähettämistä, että

  • esityksen aihe kuuluu Työsuojelurahaston toimialueelle
  • esityksen pohjana olevan tutkimus- ja/tai kehittämistyön tausta on kuvattu
  • hakemus saapuu määräaikaan mennessä Työsuojelurahastolle 

Mitä tuetaan?

Matkastipendillä tuetaan osallistumista koti- ja ulkomaisiin tieteellisiin kokouksiin.

Edellytyksenä on, että hakijalla on kokousohjelmassa hyväksytty esitys. Esityksen on käsiteltävä suomalaisen työelämän tutkimus- ja kehittämistyötä ja sen on pohjauduttava tutkimuksellisin menetelmin tuotettuun tietoon.

Kuka voi hakea?

Matkastipendiä voi hakea vain yksityishenkilö. Stipendi on henkilökohtainen ja se myönnetään hakemuksessa mainittuun tieteelliseen kokoukseen.

Matkakohdetta ei voi vaihtaa.

Työsuojelurahaston myöntämä muu rahoitus ei estä matkastipendin myöntämistä.

Paljonko voi hakea?

Varmista, että haettava summa ei ylitä 80 %:n osuutta matkan kuluista. Matkastipendillä voi kattaa matka- ja majoituskuluja sekä osallistumismaksuja. Stipendin osuus voi olla 50 - 80 % näistä kuluista.
 
Stipendillä ei korvata päivärahoja.

Matkastipendi on verovapaa, mutta rahasto ilmoittaa sen lakisääteisesti verottajalle.

Yksityiskohtaiset vaatimukset

Hakijalla on oltava hyväksytty esitys konferenssiohjelmassa. Vahvistus esityksen hyväksymisestä on toimitettava Työsuojelurahastolle ennen matkaa.

Omaa opinnäytetyötä voi esitellä kansainvälisessä konferenssissa pääsääntöisesti yhden kerran.

Matkastipendiä ei voi saada diplomityön, lääketieteen lisensiaattityön, pro gradu -tutkimuksen tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyön esittelyyn. Pelkästään hakijan oman ammattitaidon lisäämiseen tarkoitetut jatko- ja täydennyskoulutuskonferenssit jäävät matkastipendituen ulkopuolelle.

Matkastipendi voidaan myöntää vain yhdelle henkilölle, vaikka abstraktilla olisi useampia kirjoittajia.

Hakija voi saada matkastipendin kerran 24 kuukauden aikana. Lähialueilla pidettäviin kansainvälisiin konferensseihin tuen voi saada useamminkin.

Työsuojelurahasto tukee myös Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health, NIVA:n, koulutukseen osallistumista.

Stipendihakemus on jätettävä Työsuojelurahastolle ennen matkan alkua.

Keskeisimmät päätöksenteon perusteet

  • konferenssiesityksen kuuluminen Työsuojelurahaston toimialueelle
  • merkitys suomalaisen työelämän tutkimuksen ja kehittämistyön kannalta
  • esityksen tutkimuksellinen anti ja uutuusarvo
  • stipendeihin käytettävissä olevat määrärahat.

Miten hakemus käsitellään?

Työsuojelurahasto käsittelee hakemukset luottamuksellisina.

Hakija saa päätösilmoituksen noin kahden kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Rahoitussopimus

Jos rahasto hyväksyy hakemuksen, hakija ja Työsuojelurahasto tekevät hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta rahoitussopimuksen. Sopimus pohjautuu näissä ohjeissa ja rahaston yleisissä sopimusehdoissa esitettyihin periaatteisiin.

Hakuajat

Stipendit

Hakuaikoja on kolme kertaa vuodessa:

  • 15.1. klo 16.00 mennessä
  • 15.5. klo 16.00 mennessä
  • 15.10. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

HUOM! Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu sivun www.tsr.fi/asiointipalvelun kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi.

Käytettävät selaimet ovat Internet Explorer, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita.

Samaa selainta ei voi käyttää, jos haluaa nähdä tai tehdä kahta hakemusta samanaikaisesti. Tämän voi kiertää käyttämällä kahta eri selainta tai selaimessa olevaa yksityisyystilaa eri hakemusten jättämiseen.