190290 Matkastipendi

Innovaatiokyvykkyys pienyrityksissä

Innovaatiokyvykkyyttä on tutkittu paljon, mutta harvat tutkimukset keskittyvät innovaatiokyvykkyyden ominaispiirteisiin pienyrityksissä. Tällainen uudelleentarkastelu on tarpeen, sillä innovaatiokyvykkyyden on todettu olevan monitahoinen ilmiö, joka koostuu eri tekijöistä riippuen siitä, minkä kokoinen yritys on kyseessä. Siksi on tarpeen määritellä innovaatiokyvykkyyden ominaispiirteet pienyritysten käytännön tarpeiden näkökulmasta hyödyntämällä olemassa olevaa innovaatiotutkimusta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää innovaatiokyvykkyyden ominaispiirteitä ja vaikutuksia pienyritysten näkökulmasta. Tutkimusmenetelmänä käytetään systemaattista reviewtä noudattaen Bakker (2010) määrittelemää tutkimusprosessia.

Tutkimuksen pääkontribuutio kohdistuu innovaatiotutkimukseen erityisesti pienyrityskontekstissa. Siten tulokset parantavat ymmärrystä innovaatiokyvykkyyden erityispiirteistä pienyrityksissä. Esitetty innovaatiokyvykkyyden ominaispiirteiden jaottelu voi ohjata jatkotutkimuksia tarjoamalla ohjeita siitä, miten innovaatiokyvykkyys voidaan ymmärtää pienten yritysten keskuudessa. Lisäksi tämän katsauksen tulosten avulla pienyritysten johto voi parantaa yritysten kykyä innovoida tunnustamalla innovaatiokyvyn moninaiset puolet.

Hankkeen vastuuhenkilö
Minna Saunila

Hanketiedot

 • HakijaMinna Saunila
 • ToteuttajaMinna Saunila
 • Lisätietoja
 • Minna Saunila
  minna.saunila@lut.fi
 • Toteutusaika
 • 13.10.2019 - 16.10.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.6.2019
  850 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 230 euroa