Rekisteriseloste

Rekisteriseloste on laadittu henkilötietolain mukaisesti ja sivustolla olevien tietojen käyttöoikeudet tekijäinoikeuslain pohjalta.

Rekisteriseloste. Henkilötietolaki (523/99) 10 §.

Laatimispäivä

Päivitetty: 10.12.2013

1. Rekisterinpitäjä

Työsuojelurahasto 
Annankatu 34—36 B
00100 Helsinki 
Y-tunnus 0305726-4 
Puhelin: 09 6803 3311 
http://www.tsr.fi 

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

toimitusjohtaja Kenneth Johansson 
viestintäasiantuntija Päivi-Maria Isokääntä (internet-sivut) 
sihteeri Pauliina Elgbacka (hankehallintajärjestelmä)

3. Rekisterin nimi

Työsuojelurahaston internet-palvelu

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työsuojelurahastolain 6.4.1979/407mukaiset tehtävät
Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rahoituksen saaneen arvo, nimi, organisaatio, osoite, sähköpostiosoite ja puhelin. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Työsuojelurahaston 
- rahoittamat tutkimushankkeet ja niiden tulokset 
- hankejärjestelmän hanke- ja henkilötiedot 
- hankejärjestelmän osoite- ja sidosryhmärekisteri 
- tilaisuuksiin ilmoittautuneiden tiedot kertaluonteisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä kaupallisissa markkinointitarkoituksissa.

Hakemuksessa olevia tietoja käytetään rahaston käsittelyprosessissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa. 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Tiedot sijaitsevat Työsuojelurahaston palvelimella/verkkolevyllä.