Stipendihaku

Tavoitteena on edistää uuden työelämää ja työoloja koskevan tutkimustiedon tuottamista, tutkijoiden pätevöitymistä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttautumista.

Työsuojelurahastolla on viisi stipendirahoitusmuotoa:

  • matkastipendit
  • tutkijastipendit
  • opinnäytetyön loppuunsaattamisstipendit
  • post doc -stipendit
  • muut stipendit

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi.

Matkastipendejä rahasto myöntää tukeakseen työelämän tutkijoiden ja kehittäjien mahdollisuutta esitellä suomalaista tutkimusta kansainvälisissä konferensseissa ja saada palautetta omasta työstään.

Tutkijastipendi tarjoaa taloudellisen tuen vähintään 12 kuukauden täysipäiväiseen työskentelyyn, joka mahdollistaa keskittymisen 3. opiskeluvuoden tutkimustyöhön. Tutkimustyön on oltava sekä korkealaatuinen että vaativa, tähdättävä väitöstyöhön ja oltava hyvin käynnissä.

Opinnäytetyön loppuunsaattamisstipendi on tarkoitettu opinnäytetyön eli lisensiaatti- tai väitöskirjatyön viimeisten vaiheiden toteuttamiseen. Tuki mahdollistaa alle neljän kuukauden kokopäivätoimisen paneutumisen työhön.

Post doc -stipendi on tarkoitettu itsenäiseen väitöksen jälkeiseen tutkimustyöhön tai väitöskirjan jälkeiseen ulkomailla tapahtuvaan tutkimustyöhön ja opintoihin.

Muu stipendi on tarkoitettu muuhun tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä uuden tiedon tuottamiseen: kirjoitustyö julkaisua varten tai muu tutkimus- ja kehitystoiminta.

Ennen hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä on syytä tutustua Työsuojelurahaston yleisiin sopimusehtoihin ja stipendirahoituksen yleisohjeisiin.

Hakuajat

Stipendit

Hakuaikoja on kolme kertaa vuodessa:

  • 15.1. klo 16.00 mennessä
  • 15.5. klo 16.00 mennessä
  • 15.10. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

HUOM! Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu sivun www.tsr.fi/asiointipalvelun kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi.

Käytettävät selaimet ovat Internet Explorer, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita.

Samaa selainta ei voi käyttää, jos haluaa nähdä tai tehdä kahta hakemusta samanaikaisesti. Tämän voi kiertää käyttämällä kahta eri selainta tai selaimessa olevaa yksityisyystilaa eri hakemusten jättämiseen.