Stipendihakemusten yleisohjeet

Minkälainen on hyvä hakemus?

Hyvä hakemus kohdistuu Työsuojelurahaston toimialalle ja sillä on selkeät tavoitteet. Se on hyvin suunniteltu ja perusteltu, selkeästi ja ymmärrettävästi kirjoitettu, tiiviisti esitetty sekä toteutusresursseiltaan tehokas ja uskottava.

Täytä huolellisesti ja selkeällä, ytimekkäällä kielellä hakemuksen kaikki kohdat suomeksi tai ruotsiksi. Tutustu ohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen toimittamisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Varmista ennen hakemuksen lähettämistä, että 

  • esityksen aihe kuuluu Työsuojelurahaston toimialueelle
  • esityksen pohjana olevan tutkimus- ja/tai kehittämistyön tausta on kuvattu
  • hakemus saapuu määräaikaan mennessä Työsuojelurahastolle.

Kuka voi hakea?

Stipendiä voi hakea vain yksityishenkilö. Stipendi on henkilökohtainen ja se myönnetään hakemuksessa mainittuun kohteeseen.

Miten hakemus käsitellään?

Työsuojelurahasto käsittelee hakemukset luottamuksellisina. Hakija saa päätösilmoituksen noin kahden kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. 

Rahoitussopimus

Jos rahasto hyväksyy hakemuksen, hakija ja Työsuojelurahasto tekevät hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta rahoitussopimuksen. Sopimus pohjautuu näissä ohjeissa ja rahaston yleisissä sopimusehdoissa esitettyihin periaatteisiin.

Raportointi

Hakija laatii rahoitussopimuksessa sovitun aikataulun mukaan väliraportit ja raportoi toteutuneet kustannukset. Hakija vastaa loppuraportoinnista ja tiliselvityksestä. 

Hakija sitoutuu noudattamaan rahoitussopimuksessa sovittua raportointia ja maksusuunnitelmaa. Hakija raportoi hankkeen sisällön ja talouden etenemisen rahastolle sekä laskuttaa sopimuksen ja ohjeiden mukaisesti. Hakija varmistaa, että hankkeelle on avattu oma kustannuspaikka. 

Rahasto maksaa viimeisen maksuerän, 20 % myönnetystä määrärahasta, loppuraportoinnin ja -tilityksen jälkeen.

Päätöksen ja tulosten julkisuus

Päätökset ovat julkisia. Rahasto lähettää kirjallisen päätösilmoituksen hakijalle välittömästi päätöksen jälkeen.

Työsuojelurahasto tiedottaa hyväksytyistä rahoituspäätöksistä rahaston www-sivuilla ja muussa rahaston tiedonvälityksessä.

Rahasto laatii päättyneestä hankkeesta tiedotteen, joka julkaistaan rahaston kotisivuilla.

Yleisten sopimusehtojen mukaisesti rahasto voi hyödyntää hankkeen tuloksia koulutustoiminnassa, julkaisemalla tutkimustuloksista tutkimusraportteja sekä muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla.

Henkilötietolaki

Hakemuksen tietosisältö muodostaa henkilötietolain mukaisen henkilörekisterin, jota Työsuojelurahasto ylläpitää, säilyttää ja arkistoi.

Hakijalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonne joko kirjallisella pyynnöllä tai henkilökohtaisella käynnillä sekä korjata virheellinen tieto.

Voitte myös päivittää tietojanne. Tietoja ja asiakirjoja luovutetaan hakemuksia arvioivien asiantuntijoiden käyttöön.

Hakuajat

Stipendit

Hakuaikoja on kolme kertaa vuodessa:

  • 15.1. klo 16.00 mennessä
  • 15.5. klo 16.00 mennessä
  • 15.10. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

HUOM! Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu sivun www.tsr.fi/asiointipalvelun kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi.

Käytettävät selaimet ovat Internet Explorer, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita.

Samaa selainta ei voi käyttää, jos haluaa nähdä tai tehdä kahta hakemusta samanaikaisesti. Tämän voi kiertää käyttämällä kahta eri selainta tai selaimessa olevaa yksityisyystilaa eri hakemusten jättämiseen.