Arbetarskyddsfonden i Finland

Arbetarskyddsfonden har grundats år 1979 genom lagen om arbetarskyddsfonder. Fondens uppgifter grundar sig på lagen om arbetarskyddsfonder och på stadgarna som ministeriet har fastställt.

Arbetarskyddsfondens uppgift är att finansiera forsknings- och utveck- lingsverksamhet som förbättrar arbetsförhållanden och främjar säkerheten och produktiviteten i arbetskollektiven.

Enligt § 35 i lagen om olycksfallsförsäkring debiteras 1,7 procent av den försäkringsskyldiga arbetsgivarens försäkringsavgifter till Arbetarskyddsfonden. Fonden finansierar ny information om arbetslivet och praktisk tillämpning av forskningen samt Arbetarskyddscentralens verksamhet. Fonden främjar de olycksfallsförsäkringsskyldiga arbetsgivarnas och hos dem anställda arbetstagares intressen i Finland. Fondens verksamhet övervakas av social- och hälsovådsministeriet.

I Arbetarskyddsfondens fullmäktige är representerade Industrins och Finlands Näringsliv (EK), Kommunala arbetsmarknadsverket (KA), Landsbygdens arbetsgivareförbund, Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC), Tjänstemannacentralorganisationen (FTFC), AKAVA och arbetsministeriet.

I styrelsen är representerade Industrins och Kommunala Finlands Näringsliv (EK), Kommunala arbetsmarknadsverket (KA), Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC), Tjänstemannacentralorganisationen (FTFC) och AKAVA.