Tiedotus- ja koulutushankkeet

Työsuojelurahasto myöntää tiedotus- ja koulutusmäärärahoja tavoitteena edistää uuden, työelämää ja työoloja koskevan tutkimustiedon hyödyntämistä, levittämistä ja kansanomaistamista käyttäjille.

Edellytyksenä on, että tietoa hyödynnetään laajasti suomalaisessa työelämässä. Hankkeelle on eduksi Työsuojelurahaston rahoittamien tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksien hyödyntäminen.

Tiedotus- ja koulutusrahoitusmuodot: 

  • viestintätuote tai -menetelmä
  • koulutus- tai oppimismenetelmä
  • konferenssi tai seminaari
  • tiedotuskampanja 
  • hanketiedottaminen

Tiedotus- ja koulutusmäärärahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hanketiedottamisen määrärahoja voi hakea jatkuvana hakuna ilman hakuaikoja. Hankkeesta voi keskustella rahaston asiantuntijan kanssa ennen hakemuksen jättämistä. Asiantuntija antaa hakemuskriteereihin ja lomakkeen täyttämiseen liittyviä neuvoja.

Tutustu kyseisen tiedotus- ja koulutushankkeen rahoitusehtoihin, perehtyä hakemuksen kysymyksiin ohjeineen ja yleisiin sopimusehtoihin ennen hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä.

Hakuajat

Tiedotus- ja koulutushankkeet

Hakuaikoja on kaksi kertaa vuodessa:

  • 15.2. klo 16.00 mennessä
  • 15.9. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

Hanketiedottaminen jatkuvana hakuna ilman hakuaikoja.

HUOM! Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu sivun www.tsr.fi/asiointipalvelun kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi.

Käytettävät selaimet ovat Internet Explorer, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita.

Samaa selainta ei voi käyttää, jos haluaa nähdä tai tehdä kahta hakemusta samanaikaisesti. Tämän voi kiertää käyttämällä kahta eri selainta tai selaimessa olevaa yksityisyystilaa eri hakemusten jättämiseen.