Viestintätuote tai -menetelmä

Työsuojelurahasto rahoittaa rahaston toimialueella olevan tiedon levittämistä ja hyödyntämistä käyttäjille.

Rahaston tuella toteutettava viestintätuote voi olla muun muassa julkaisu, radio- tai tv-ohjelma tai jokin muu innovatiivinen viestintäratkaisu tai -menetelmä, jonka avulla välitetään tutkimustietoa sen käyttäjille ja hyödyntäjille.

Lehti-, kirja-, ja muiden julkaisuhankkeiden sekä radio- ja tv-ohjelmien tavoitteena on työelämän tutkimustiedon välittäminen laajasti suurelle yleisölle tai lehtien osalta kohdennetulle ammatti- ja/tai asiantuntijaryhmälle. 

Rahasto rahoittaa hankkeita tapauskohtaisesti ja pääsääntöisesti kertaluonteisina.

Rahasto ei rahoita sellaisia hankkeita, jotka kuuluvat hakijan normaaliin toimintaan. Rahasto ei rahoita oppaita, jotka kuuluvat Työturvallisuuskeskuksen toimintaan.

Hankkeelle on eduksi mikäli suunnitelmaan on sisällytetty tausta-aineistona tai siinä on muulla tavalla hyödynnetty Työsuojelurahaston rahoittamien tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksia tai muuta työelämän tutkimusta.

Sisällön tuotanto- ja journalistinen vastuu on hakijalla.

Hakija voi aloittaa hankkeen omalla riskillään, kun hakemus on jätetty.

Liitteenä hakemuksen kysymykset:
Viestintätuote - Malli.pdf (982.2 kt)

Tutustu lisäksi yleisohjeisiin

Tutustu myös alla oleviin ohjeisiin ja tiedotus- ja koulutushankkeiden yleisiin ohjeisiin ennen hakemuksen kirjoittamista ja lähettämistä.

Paljonko voi hakea?

Rahastolta haettaviin kustannuksiin voivat sisältyä muun muassa ulkopuolisten palveluiden kustannuksia kuten ulkopuolisen asiantuntijan palkkakuluja sekä viestintä- ja/tai markkinointikuluja siltä osin kun ne ylittävät hakijan normaalin toiminnan.

Työsuojelurahasto ei pääsääntöisesti rahoita taitto- ja painokuluja eikä internet-sivujen ja oppaiden tekemiseen liittyviä kuluja.

Työsuojelurahasto ei myönnä 100 prosenttisesti rahoitusta kulujen kattamiseen.

Tuotteiden hinnoittelussa hakija huomioi mahdollisen Työsuojelurahaston tuen myyntihintaa alentavana. 

Mikäli tuotoksena on tuote, joka kuuluu hakijan omaan liiketoimintaan, hakijan oman panostuksen on oltava merkittävä. Omavastuuosuudeksi voidaan laskea hakijan kiinteitä palkkakuluja.

Liitteet

Suunnitelmat on jäsennettävä sellaisiksi, että ne mahdollistavat hakemuksen arvioinnin annettujen tietojen pohjalta.

Hakemuksessa on oltava yksityiskohtaiset sisältö- ja viestintäsuunnitelmat.

Lisäksi liitteenä on oltava työsuunnitelma, josta käyvät ilmi hankkeen tausta, tavoitteet, työn eteneminen ja valmistuminen.

Radio- ja tv-ohjelmien osalta hakemuksessa on oltava sitoutumisilmoitus tai aiesopimus ohjelman esittämisestä. Muissa

Hakuajat

Tiedotus- ja koulutushankkeet

Hakuaikoja on kaksi kertaa vuodessa:

  • 15.2. klo 16.00 mennessä
  • 15.9. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

Hanketiedottaminen jatkuvana hakuna ilman hakuaikoja.

HUOM! Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu sivun www.tsr.fi/asiointipalvelun kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi.

Käytettävät selaimet ovat Internet Explorer, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita.

Samaa selainta ei voi käyttää, jos haluaa nähdä tai tehdä kahta hakemusta samanaikaisesti. Tämän voi kiertää käyttämällä kahta eri selainta tai selaimessa olevaa yksityisyystilaa eri hakemusten jättämiseen.