Viestit ja väliraportit

Hyvä hankkeen vastuuhenkilö,

tämän sivun kautta pidä yhteyttä hankkeesi yhteyshenkilöön. Viestiketjut tallentuvat vain Sinun ja rahaston henkilöstön nähtäviksi.

Kirjoita tätä kautta myös väliraportit, joissa kerrot keskeiset hankkeen aikana tehdyt toimet, etenemisen ja mahdolliset poikkeamat suunnitelmasta.

Tiivis raportti kirjoitetaan järjestelmässä valmiiksi annettujen otsikoiden mukaisesti.

Erillistä talouden väliraporttia ei tarvita. Talous raportoidaan hankkeen päätyttyä lomakkeella, joka toimitetaan postitse rahastoon. Raportointilomakkeet ovat sivulla Talouden loppuraportointi.

Kirjaudu hankenumerolla ja hankeavaimella linkistä "Jätä viestejä ja väliraportteja" (oikealla ylhäällä oleva painike).